Poredak za zadnje kolo 4. ciklusa Timskog prvenstva