Timska liga 4.Ciklus skraćen na pet kola finala i rad kluba na praznik u četvrtak